Algemene voorwaarden Auradena

Auradena bevind zich op de eerste verdieping van een woonflat waar lift aanwezig is.

Om de energetische behandelingen en massages zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteert Auradena een aantal voorwaarden.

Als je een afspraak voor een massage of energetische behandeling bij Auradena maakt, gaat Auradena ervan uit dat kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

Afspraak en intake

De massage of energetische behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.

Hygiëne vind Auradena erg belangrijk. Bij Auradena word dit ook van klanten verwacht. Auradena behoudt zich het recht voor een afspraak te annuleren of af te breken, indien er geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld en kan het einde van de behandeling betekenen. Auradena behoud zich het recht klanten te kunnen weigeren of te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.  Als mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden, wordt ik met een probleem opgezadeld.  Vaak is het dan te laat om iemand van de reservelijst te benaderen. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de afspraak te laten gaan.

Voorafgaand aan de eerste behandeling houden we een intakegesprek. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, die tijdens dit gesprek worden verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van de klant aan derden verstrekt worden.

In bepaalde gevallen wordt de klant aangeraden zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.

Auradena kan te allen tijden beslissen de behandeling niet door te laten gaan als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie. Eventueel kan er worden overgaan op een passende behandeling.

Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de behandeling.

 

Tarieven en betaling

De tarieven van de behandelingen staan vermeld op de website.

De betaling wordt na afloop van de behandeling direct voldaan. Dit kan contant of met pinbetaling.

 

Cadeaubonnen

Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. De cadeaubon is onbeperkt geldig. Bij een geboekte behandeling met een langere duur dan op de cadeaubon staat vermeld, dient er naast de cadeaubon bijbetaald te worden. Bij twijfel over de echtheid van een in te leveren cadeaubon behoudt Auradena zich het recht voor deze als betaalmiddel te weigeren.

 

Aansprakelijkheid

De klant maakt uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de diensten. Auradena kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel. Auradena is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Auradena  is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

 

Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Auradena ten allen tijde worden gewijzigd.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.