Algemene voorwaarden Reiki en massage praktijk Auradena

Hierna te vernoemen Auradena

Klant: Ieder natuurlijk persoon/cliënt die met Auradena een overeenkomst is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van behandelingen.

​Behandeling(en): Een overeenkomst tussen cliënt en Auradena, waarbij tegen betaling door de klant, een behandeling wordt gegeven door Auradena.

Auradena bevind zich op de eerste verdieping van een para-/medisch centrum waar geen lift aanwezig is.

 

Om de massage en reiki behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteert Auradena een aantal voorwaarden.

Als je een afspraak voor een massage of reiki behandeling bij Auradena maakt, gaat Auradena ervan uit dat kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

Afspraak en intake

De massage of reiki behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.

Hygiëne vind Auradena erg belangrijk. Bij Auradena word dit ook van klanten verwacht. Auradena behoudt zich het recht voor een afspraak te annuleren of af te breken, indien er geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld en kan het einde van de behandeling betekenen. Auradena behoud zich het recht klanten te kunnen weigeren of te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.  Als mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden, wordt ik met een probleem opgezadeld.  Vaak is het dan te laat om iemand van de reservelijst te benaderen. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.

Voorafgaand aan de eerste massage behandeling houden we een intakegesprek. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, die tijdens dit gesprek worden verstrekt. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van de klant aan derden verstrekt worden.

In bepaalde gevallen wordt de klant aangeraden zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.

Auradena kan te allen tijden beslissen de massage niet door te laten gaan als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie. Eventueel kan er worden overgaan op een reiki behandeling.

Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.

 

Tarieven en betaling

De tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website.

De betaling wordt na afloop van de massage/behandeling per betaalverzoek of contant direct voldaan.

 

Cadeaubonnen

Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. De cadeaubon is onbeperkt geldig. Bij een geboekte behandeling met een langere duur dan op de cadeaubon staat vermeld, dient er naast de cadeaubon bijbetaald te worden. Bij twijfel over de echtheid van een in te leveren cadeaubon behoudt Auradena zich het recht voor deze als betaalmiddel te weigeren.

 

Aansprakelijkheid

De klant maakt uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid gebruik van mijn diensten. Auradena kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel. Auradena is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Auradena  is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

 

Klachtenregeling, onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

Auradena streeft ernaar om de massage/behandeling en het contact met de klant zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling of de bejegening van de klant dan is het goed om dat kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek of via e-mail. Auradena zal de klacht zo goed mogelijk proberen op te lossen.

 

Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Auradena ten allen tijde worden gewijzigd.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.